IT headhunting specialist

Vores koncept

IT Profiler er et headhuntingsfirma som udelukkende beskæftiger sig med IT headhuntinger.  IT profiler er et “platform” hvor der er 100 % fokus på IT branchen og der bliver tilknyttet IT folk til headhuntingerne som skal være med til at sikre en bedre forståelse af opgaven samt bedre kandidater.

Vi giver derudover seks måneders genbesættelses garanti på vores headhuntinger, hvor vi genbesætter stillingen uden meromkostning hvis enten I eller kandidaten vælger at stoppe ansættelsen. Nærmere betingelser herom vil fremgå af tilbuddet.

Der er, i det danske erhvervsliv, stort behov for dygtige IT medarbejdere hos mange virksomheder. Der er også mange IT kandidater som er interesseret i at skifte job, men ikke er den aktive jobansøger. Dette forklares nærmere herunder:

IT arbejdsstyrken kan groft opdeles i tre kategorier:

1) Aktive jobsøgende – Disse IT kandidater søger jobs aktivt, og derfor holder øje med jobopslagene på de forskellige medier.

2) Ikke aktive jobsøgende – Disse IT kandidater er ikke aktive eller at de er passive jobsøgende. De går rundt med et “i dvale” behov for jobskifte. Disse kandidater kan godt nogle gange tænke på at skifte job, men kommer væk fra det, da de lige skal hente børnene, købe ind, se fjernsyn, hygge sig med familien eller andet. Det handler om at de har et job som de syntes er til at leve med, og derfor vil de ikke bruge tid på at kigge jobopslag igennem for slet ikke at sætte sig ned og skrive en længere ansøgning samt CV på baggrund af et jobopslag. Disse kandidater skal motiveres og skal gøres nysgerrige for at vække deres latente behov for jobskifte.

3) Ikke Jobsøgende – Disse IT kandidater vil ikke skifte job lige nu. Det kan f.eks. være fordi de lige har skiftet job og vil gerne arbejde videre med projektet.

IT profiler henvender sig typisk til folk i eksisterende jobs og kan karakteriseres i kategorien 2 “ikke aktive jobsøgende”.